För pedagoger

Här hittar du som arbetar inom vuxenutbildningen information om hur biblioteken kan bidra till dina elevers utbildning.

Medie- och informationskunnighet

Använd biblioteket för att utveckla dina elevers förmåga att hitta, använda och värdera information. 

I dagens samhälle är det viktigt att kunna hitta, använda och värdera källor och information på internet. Medie- och informationskunnighet (MIK) är en utvidgning av begreppet källkritik som också inkluderar digitala och multimediala källor.

Du hittar bra länkar inom källkritik i vår länksamling. Du kan också boka nivåanpassade klassvisningar i källkritik på biblioteket. 

För mer information, kontakta ditt närmaste ViL-bibliotek

Biblioteksorientering

Tycker du att det är svårt att hitta det du söker på biblioteket? Boka en klassvisning av biblioteket och bibliotekets söktjänster.

ViL-biblioteken kan anordna visningar och demonstrationer på gruppnivå av:

För mer information, kontakta ditt närmaste ViL-bibliotek

Bokprat och boksamtal​

ViL-biblioteken kan erbjuda anpassade bokprat och boksamtal för klasser och personalgrupper. Vi kan också hjälpa till med att:

  • Tipsa om ny skön- och facklitteratur
  • Ta fram böcker och annan media inom ett särskilt ämne eller tema
  • Anordna lättlästa bokcirklar på olika nivåer
  • Anordna högläsning med övningar
  • Boka en ViL-bibliotekarie som kommer till din skola och informerar för personalgruppen eller gör klassbesök.

För mer information, kontakta ditt närmaste ViL-bibliotek

Klassuppsättningar

ViL erbjuder lån av klassuppsättningar med extra lång lånetid.

Inköpsförslag

Saknar du någon kurslitteratur för vuxenstuderande på biblioteket? Lämna gärna kurslitteraturlistor och inköpsförslag till oss. 

Kontakta ditt närmaste ViL-bibliotek

E-media och specialmedia

Mycket lättläst material finns också tillgängligt digitalt. Med ett bibliotekskort får du tillgång till de senaste titlarna från förlag som Vilja och LL-förlaget direkt i din smarttelefon, surfplatta, läsplatta eller dator.

Har dina elever läsnedsättning finns möjlighet att få egen nedladdning av talböcker via Legimus.

Läs mer om e-media och specialmedia.

Biblioteket som pedagogisk resurs

ViL-biblioteken kan fungera som en pedagogisk resurs och som ett komplement till den ordinarie undervisningen. I samverkan med lärare kan vi ge en kombination av visningar, bokprat och workshops anpassad till gruppens språk- och kunskapsnivå.

Så här gör du för att boka