För pedagoger


Här hittar du som arbetar inom vuxenutbildningen information om hur biblioteken kan bidra till dina elevers utbildning.

Medie- och informationskunnighet

Använd biblioteket för att utveckla dina elevers förmåga att hitta, använda och värdera information. 

I dagens samhälle är det viktigt att kunna hitta, använda och värdera källor och information på internet. Medie- och informationskunnighet (MIK) är en utvidgning av begreppet källkritik som också inkluderar digitala och multimediala källor.

Du kan också boka nivåanpassade klassvisningar i källkritik på biblioteket. 

För mer information, kontakta ditt närmaste ViL-bibliotek

Biblioteksorientering

Tycker du att det är svårt att hitta det du söker på biblioteket? Boka en klassvisning av biblioteket och bibliotekets söktjänster.

ViL-biblioteken kan anordna visningar och demonstrationer på gruppnivå av:

För mer information, kontakta ditt närmaste ViL-bibliotek

Bokprat och boksamtal​

ViL-biblioteken kan erbjuda anpassade bokprat och boksamtal för klasser och personalgrupper. Vi kan också hjälpa till med att:

  • Tipsa om ny skön- och facklitteratur
  • Ta fram böcker och annan media inom ett särskilt ämne eller tema
  • Anordna lättlästa bokcirklar på olika nivåer
  • Anordna högläsning med övningar
  • Under vissa perioder varje termin kan du boka en ViL-bibliotekarie som kommer till din skola och informerar för personalgruppen eller gör klassbesök.

För mer information, kontakta ditt närmaste ViL-bibliotek

Klassuppsättningar

ViL erbjuder lån av klassuppsättningar med extra lång lånetid.

Inköpsförslag

Saknar du någon kurslitteratur för vuxenstuderande på biblioteket? Lämna gärna kurslitteraturlistor och inköpsförslag till oss. Maila vuxnailarande@kultur.goteborg.se.  

E-media och specialmedia

Mycket lättläst material finns också tillgängligt digitalt. Med ett bibliotekskort får du tillgång till de senaste titlarna från förlag som Vilja och LL-förlaget direkt i din smarttelefon, surfplatta, läsplatta eller dator.

Har dina elever läsnedsättning finns möjlighet att få egen nedladdning av talböcker via Legimus.

Läs mer om e-media och specialmedia.