Foto: Unsplash Open

För studerande


Du som är vuxen och studerar kan få hjälp med dina studier på folkbiblioteken i Göteborg.

Bokcirklar

Bli bättre på svenska genom att läsa böcker
på lättläst svenska.

I en bokcirkel läser du en bok
tillsammans med andra.
Sedan pratar ni om boken.

Läxhjälp

Du som är vuxen kan få hjälp med dina läxor
på flera bibliotek i Göteborg.

De som ger läxhjälp är frivilliga personer
som gör det på sin fritid.
De kommer bland annat från organisationer som
Röda Korset och Individuell Människohjälp.

Språkcafé

Vill du träna på att prata svenska
eller något annat språk
tillsammans med andra?

Du är välkommen att besöka ett språkcafé
på folkbiblioteken i Göteborg!

Filmklubb

Träna på svenska med svensk film!
Vi ser på en bra film och pratar om den på lätt svenska. 

Här hittar du alla ViL:s aktiviteter för vuxenstuderande!

Har du några frågor?

Ring eller besök ditt närmaste ViL-bibliotek för att få veta mer om ViL-aktiviteter.