Om Vuxna i Lärande


Biblioteksservice för dig som är vuxen och studerar svenska.

Vad är Vuxna i lärande?

Vuxna i lärande (ViL) är biblioteksservice för dig som är vuxen och studerar. 
Du kan till exempel gå på läxhjälp, använda studiedatorer eller besöka något av våra språkcaféer.

ViL är också till för dig som är pedagog inom Vuxenutbildningen i Göteborg. ViL kan erbjuda biblioteksvisningar, bokprat, lektioner i källkritik, och mycket annat.

Inom ViL arbetar femton studiebibliotekarier från tolv folkbibliotek i Göteborg.

Vuxna i Lärande (ViL) är ett samarbete mellan Arbetsmarknad och Vuxenutbildning och folkbiblioteken i Göteborg.

Vill du veta mer, kontakta mig eller studiebibliotekarien på ditt närmaste ViL-bibliotek!

Varmt välkommen!
Mattias Reuterberg, ViL-samordnare
mattias.reuterberg@kultur.goteborg.se