Foto: Aaron Burden on Unsplash

Tillgängliga medier


Det finns många sätt att läsa. På papper, på skärm, eller i lurar. Har dina elever läsnedsättningar finns det flera sätt för dem att tillgodogöra sig litteratur och information.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar. Genom katalogen Legimus får dina elever med någon form av läsnedsättning tillgång till talböcker, taltidningar, punktskrift med mera. Kontakta biblioteket för mer information.

På MTMs hemsida finns informationsmaterial för nyanlända om böcker, nyheter och information på lättläst svenska. Materialet finns på många språk och är gratis att beställa eller ladda ner.