Om Trygg i sydväst

Stadsdelsförvaltningarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg och polisen samarbetar utifrån en modell som kallas Trygg i sydväst. När vi arbetar tillsammans blir det mer effektivt. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

Genom Trygg i sydväst samverkar stadsdelsförvaltningarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg, Polisen i Storgöteborg syd och du som invånare för att öka tryggheten. Med utgångspunkt i vad du och andra invånare upplever som problem, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras.

Alla arbetar efter samma modell

Alla stadsdelar i Göteborg arbetar efter samma modell. Här kan du läsa mer om modellen för trygghetsarbetet Trygg i Göteborg