Medborgarlöfte

Varje år lovar Polisen i de båda stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten. Det kallas för medborgarlöfte. Stadsdelsförvaltningarna stöttar polisens medborgarlöfte.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Aktiviteter som Polisen och de båda stadsdelarna ska göra

Polisen lyssnar på vad du och andra som bor eller vistas i tycker. Samtidigt gör stadsdelsförvaltningarna och Polisen sina analyser av tryggheten och brottsligheten i området. Sedan tas medborgarlöftet fram. Medborgarlöftet beskriver vilka aktiviteter som polisen och stadsdelsförvaltningarna ska genomföra.

Här kan du se aktuellt medborgarlöfte i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg

Medborgarlöfte Sydväst 2020-2021