Hur kan jag engagera mig?

Vad är otrygghet för dig? Som medborgare kan du engagera dig i stadsdelens trygghetsarbete.

Felanmälan

Du har kanske har en idé för bättre säkerhet i ditt område, t ex en häck som behöver klippas eller belysning som behöver förbättras. Då kan du skicka en felanmälan till Göteborgs stad.
Länk till felanmälan gator, torg och parker.
Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00.

Du kan också lämna en synpunkt på kommunens service.
Länk till Lämna synpunkt

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.

Länk till polisens sida om Grannsamverkan i Halland och Västra Götalands län
(Du hittar kontaktperson under "Västra Götaland" och "LPO Syd".)