Åtgärder för ökad trygghet

Polisen och de båda stadsdelarna tar fram åtgärder tillsammans för att öka tryggheten. På så vis blir arbetet mer effektivt. Åtgärderna ska bygga på en uppdaterad lägesbild.

Medborgarlöfte

Varje år lovar Polisen i de båda stadsdelarna att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten. Det kallas för medborgarlöfte. Stadsdelsförvaltningarna stöttar polisens medborgarlöfte. Läs mer om medborgarlöfte här

Trygghetsvandringar

Att känna sig trygg i sitt närområde är viktigt. I Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg ordnar vi ibland trygghetsvandringar och nattvandringar. Vi samarbetar bland annat med andra förvaltningar, polis och fastighetsskötare.

Under vandringarna tittar vi bland annat på hur utemiljön sköts, underhåll av lekplatser, belysning och ser vad som behöver åtgärdas.

Läs mer om trygghetsvandringar i Askim-Frölunda-Högsbo
Läs mer om trygghetsvandringar i Västra Göteborg