Vem kan läsa Språkintroduktion?


Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för nyanlända ungdomar som behöver lära sig mer svenska.

För att få läsa Språkintroduktionsprogrammet ska du vara mellan 16 och 20 år, ha gått i svensk skola i mindre än fyra år och bo i Göteborg. Det finns olika regler för dig om du har uppehållstillstånd, är asylsökande, gömd/papperslös eller barn till EU-medborgare. 

  • Har du uppehållstillstånd, kan du börja på Språkintroduktion om du är mellan 16 och 20 år.
  • Är du asylsökande, gömd eller papperslös, kan du börja på Språkintroduktion om du är mellan 16 och 18 år.
  • Är du barn till EU-medborgare som har uppehållsrätt och arbetar i Sverige, kan du börja på Språkintroduktion innan du fyller 20 år.

Genom att klicka på länkarna kan du läsa mer om vilka regler som gäller dig beroende på om du har uppehållstillstånd, är asylsökande, gömd eller papperslös eller EU-medborgare. 

Om du är 20 år eller äldre och har uppehållstillstånd, då kan du läsa Svenska för invandrare, SFI på Vuxenutbildningen