Bibliotekets programverksamhet


På Södra skärgårdens bibliotek anordnar vi olika program för barn och vuxna. Se Göteborgs Stad kalendarium för att hålla dig uppdaterad.

Program för alla bibliotek i Göteborg hittar du i bibliotekens gemensamma kalendarium.