Riktlinjer


Regnbågshuset skapas av, med och för hbtqi-communityt. Verksamheten strävar efter att präglas av mångfald och bredd samt stöd och lärande med Göteborgs Stads värdegrund som ram.

Regnbågshusets syfte och målgrupp 

Målet med Regnbågshuset är att stärka livsvillkor för hbtqi-personer genom att erbjuda ett socialt sammanhang och en arena för självorganisering. På så sätt är förhoppningen att Regnbågshuset kan bidra till att skapa ökade möjligheter och förutsättningar för hbtqi-personer att aktivt delta i samhällslivet och åtnjuta sina demokratiska rättigheter. Därmed bidrar också Regnbågshuset till att Göteborg är en stad där alla kan känna sig trygga att leva öppet.

Utifrån Regnbågshuset mål och syfte är alla  aktiviteter som genomförs i Regnbågshuset skapade av, tillsammans med och för individer och grupper inom hbtqi-communityt. 

Regler

Alla aktiviteter som arrangeras i Regnbågshuset ska förhålla sig till följande regler:

  • Alkohol- och drogfritt
  • Kostnadsfritt
  • Tillgängligt för alla oavsett funktionsvariation
  • Religiöst och partipolitiskt obundet
  • Fritt från diskriminering, trakasserier, hot och våld

Reglerna i Regnbågshuset gäller även för dess besökare.

Regnbågshusets riktlinje

Alla som arrangerar aktiviteter i Regnbågshuset har förbundit sig till att förhålla sig till Regnbågshusets riktlinje. Riktlinjen finns på både svenska och engelska. Du hittar den i fillistan längst ner på den här sidan.