Riktlinjer

Regnbågshuset skapas av, med och för hbtqi-communityt. Verksamheten strävar efter att präglas av mångfald och bredd samt stöd och lärande med Göteborgs Stads värdegrund som ram.

Regnbågshusets syfte och målgrupp 

Ambitionen är att hbtqi-personer får möjlighet att aktivt delta i samhällslivet och bidrar till att Göteborg är en stad där alla kan känna sig trygga att leva öppet. Därför ska alla aktiviteter som genomförs i Regnbågshuset skapas av, med och för individer och grupper inom hbtqi-communityt. 

Regler

Alla aktiviteter som arrangeras i Regnbågshuset ska förhålla sig till följande regler:

  • Alkohol- och drogfritt
  • Kostnadsfritt
  • Tillgängligt för alla oavsett funktionsvariation
  • Religiöst och partipolitiskt obundet
  • Fritt från diskriminering, trakasserier, hot och våld

Reglerna i Regnbågshuset gäller även för dess besökare.

Alla som arrangerar aktiviteter i Regnbågshuset har förbundit sig till att förhålla sig till Regnbågshusets riktlinje. Riktlinjen kommer snart att publiceras på den här sidan. Vill du ta del av den innan dess? Mejla till regnbagshuset@demokratimedborgarservice.goteborg.se.