Om Regnbågshuset

Regnbågshuset är en mötesplats för hbtqi-personer i Göteborg. Verksamheten skapas av, med och för hbtqi-communityt och är en plats för möten, engagemang, umgänge, informationsspridning och kreativt skapande. Det är gratis att besöka och låna lokalens olika rum.

Vem är regnbågshuset till för?

All aktivitet i Regnbågshuset skapas av, med och för hbtqi-communityt. Detta innebär att alla aktiviteter också ska rikta sig till hbtqi-personer eller syfta till att informera och sprida kunskap om hbtqi-frågor. Regnbågshuset finns till för hela hbtqi-communityt i Göteborg, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Hur fungerar Regnbågshuset?

Det är personer, grupper, föreningar, organisationer, nätverk och projekt inom hbtqi-communityt som fyller mötesplatsen med aktiviteter! Vad som händer i Regnbågshuset styrs därför av intressen, önskemål och behov hos hbtqi-communityt själva.

Göteborgs Stad bistår med personal som samordnar verksamheten och som har viss möjlighet att ge stöd kring de aktiviteter som arrangeras på platsen. Göteborgs Stad står också för kostnad för lokal och drift.

I Regnbågshuset finns möjlighet att låna lokaler för till exempel

 • möten
 • mingel och sociala träffar
 • workshops och föreläsningar
 • konferenser
 • kreativt skapande
 • kulturevenemang
 • utställningar
 • enklare kaféverksamhet
 • arbetsplats
 • olika typer av stödsamtal

Vill du vara med och skapa aktivitet i Regnbågshuset?

Om du är intresserad av att arrangera en aktivitet i Regnbågshuset kan du anmäla intresse via Microsoft Forms-formuläret för bokningsförfrågningar.

Vilka rum finns i Regnbågshuset?

Regnbågshuset består av drygt 600 kvadratmeter med olika delar för olika behov och önskemål:

 • ett rum för träning
 • tre grupprum med plats för mellan 4–12 personer
 • fem kontorsplatser
 • ett pentry
 • konferensrum med plats för cirka 20 personer
 • ett bibliotek
 • en freeshop (ta eller ge bort saker)
 • ett samtalsrum med plats för 2–3 personer
 • ett lekrum för barn
 • en ateljé
 • ett kök med plats för 20-25 personer i kafésittning
 • en utställningsyta
 • en samlingslokal med plats för upp till 100 personer beroende på möblering

Nästan alla rum i Regnbågshuset går att boka för att arrangera egna aktiviteter. Rummen är mer eller mindre flexibelt möblerade. Vissa är utrustade med tekniska hjälpmedel medan andra inte är det.

Vill du se rummen i Regnbågshuset?

Du är varmt välkommen att se lokalerna under Regnbågshusets tider för öppet hus: tisdag, onsdag och torsdag klockan 15-18.

För att hälsa på under andra tider, kontakta personalen i Regnbågshuset.

Informationsmaterial på olika språk