Boken kommer

Bor du i Linnéstaden och kan inte komma till biblioteket på grund av rörelsehinder eller långvarig sjukdom? Kontakta oss på biblioteket för mer information om tjänsten Boken kommer.

Vill du veta mer om Boken kommer? Ring till biblioteket på telefon 031-365 80 11. Du kan också skicka e-post till linnestaden.bibliotek@kultur.goteborg.se