Vad händer på biblioteket?


Här kan du låna böcker, tidskrifter, ljudböcker, språkkurser, musik, film och TV-spel. Du kan komma på föreläsningar i aktuella frågor, delta i läsecirklar och mycket annat. På biblioteket finns information om bland annat lokalt kulturliv, kommunal service, miljö- och konsumentfrågor.

Du kan låna bibliotekets datorer och göra utskrifter. Har du en egen dator kan du använda vårt trådlösa nätverk. Det finns även en kopiator på biblioteket.