Tillgänglighet


På Linnéstadens bibliotek vill vi att alla ska trivas och ha möjlighet till goda läsupplevelser. Här kan du läsa mer om vårt utbud för dig som behöver extra stöd när du besöker oss eller lånar böcker.

Lokalen 

Linnéstadens bibliotek ligger i markplan och är tillgänglighetsanpassat. Här finns dörröppnare, handikapptoalett och ledstråk för synskadade. Flera av våra datorplatser är höj- och sänkbara. 

Linnéstadens bibliotek i Tillgänglighetsdatabasen

Program

Rullstolsplatser går att ställa i ordning i samband med föreställningar eller program, men det finns inga fasta platser då publikytan kan se olika ut från program till program. Vid frågor hör av dig till oss på telefon 031 365 80 11 eller maila oss på linnestaden.bibliotek@kultur.goteborg.se 

Anpassade medier

På biblioteket finns anpassade medier för dig som behöver läsa på annat sätt på grund av en funktionsnedsättning eller andra orsaker. Vi erbjuder talböcker, böcker på storstil och böcker på lätt svenska. Hos oss hittar du också Äppelhyllan med böcker om och för barn med funktionsnedsättningar. 

Talböcker

Du som har en läsnedsättning kan låna inlästa böcker. På sidan Talböcker kan du läsa mer om hur du kan få hjälp med talböcker på biblioteket. Om du du problem att ta dig till biblioteket och vill ha hjälp med att beställa talböcker som vi skickar hem till dig så ringer du oss på 031-365 80 11. 

Legimus

Du som har en läsnedsättning kan också få ett konto för egen nedladdning av talböcker i Legimus. Kom in till biblioteket eller ring oss på 031-365 80 11 så berättar vi mer och hjälper dig med att registrera ett konto. 

Boken kommer 

Har du svårt att ta dig till biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning? Då kan du få låna böcker via Boken kommer. Tjänsten är kostnadsfri och innebär att du prenumererar på en eller flera bokkassar som blir hemskickade till dig var sjätte vecka. Vill du veta mer så kontakta oss gärna på telefonnummer 031-365 80 11.  

Äppelhyllan

Äppelhyllan är den plats på biblioteket där det finns material för och om barn med olika funktionsnedsättningar. Här finns medier som kan läsas på olika sätt med ögon, öron eller fingrar. Äppelhyllan finns till för att väcka läslust, verka språkstimulerande och bidra till att barn får läsa berättelser att känna igen sig i. Den är också tänkt att inspirera och stötta den vuxna i barnets närhet.

Prata med en bibliotekarie om du behöver tillstånd för att ladda ner talböcker till ditt barn.

Hjälpmedel för koncentration

På biblioteket finns hörselkåpor och pillerillsaker som barn kan få låna under sitt besök. Fråga i informationsdisken så plockar vi fram det.