Brukarråd


Var med och påverka!

Brukarrådet träffas en gång i halvåret och till dessa träffar bjuds boende och anhöriga in. Här diskuteras aktuella frågor som rör verksamheten och du har möjlighet att komma med synpunkter och påverka. 

Kontaktperson är Birgitta Ceesay, henne kan du kontakta om tid och plats för nästa brukarråd. Du når henne på 031-365 14 45 eller birgitta.ceesay@funktionsstod.goteborg.se