Arbetsuppgifter och aktiviteter


Hos oss får du vara i en kreativ och sinnlig miljö. Exempel på aktiviteter är musik, arbeta med datorer, fysisk träning och sinnesupplevelser.

För att uppnå glädje, sinnesstimulans och kommunikation erbjuder Daggdroppen daglig verksamhet aktiviteter som:

  • Musik
  • Fysisk träning
  • Taktil stimulering
  • Sinnesupplevelser
  • Data
  • Promenader

Bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter

Här nedan kan du ladda ner och skriva ut bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter på vår dagliga verksamhet.

Bildstöd att ladda ner