Om Daggdroppen


Daggdroppen daglig verksamhet vänder sig till dig på tidig utvecklingsnivå med flerfunktionshinder. Vi vänder oss till dig som har ett stort behov av stöd. Stödassistenter finns alltid tillgängliga. Verksamheten ligger i Biskopsgården på Länsmanstorget 3.

Inriktningar

Daggdroppen daglig verksamhet vänder sig till dig på tidig utvecklingsnivå med flerfunktionshinder. Vi vänder oss till dig som har ett stort behov av stöd. Stödassistenter finns alltid tillgängliga.

Antal deltagare

Daggdroppen daglig verksamhet har möjlighet att ta emot 8–9 deltagare beroende på behov av stöd samt förmåga att ingå i gruppaktivitet.

Arbetssätt och metoder

Vi arbetar med Tydliggörande pedagogik, Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och lågaffektivt bemötande.

Personal och kompetens

På Daggdroppen arbetar fem stödassistenter. Verksamheten har tillgång till en metodhandledare som har möten med arbetsgruppen en gång i veckan.

Språk

Det språk som talas i verksamheten är svenska.

Lokal och omgivning

Daggdroppen finns på Länsmanstorget 3 och verksamheten ligger i markplan. I samma byggnad finns även andra verksamheter. Verksamheten är utformad och anpassad för målgruppen.

Inne

Verksamhet ligger i markplan. Här finns mindre rum för enskilda aktiviteter och större rum för olika aktiviteter i grupp. Det finns även tema-rum av upplevelsekaraktär i form av sinnesrum.

Tillgänglighet och hjälpmedel

Lokalen är anpassad för målgruppen och är utrustad med breda korridorer, takliftar samt handikappanpassade toaletter. Här får du en individuellt anpassad planering utifrån dina behov, önskemål och förutsättningar.

Ute

Daggdroppen daglig verksamhet ligger i närheten av Länsmanstorget, där det finns affär och restaurang.

Resa hit

Daggdroppen ligger på Länsmanstorget 3 i Biskopsgården. Om du åker spårvagn är närmsta hållplats Temperaturgatan. Åker du buss är närmsta hållplats Länsmanstorget.

Sök i Västtrafiks reseplanerare för att se ungefärlig resetid.