Bilder från Daggdroppen

Här är några exempel på aktiviteter som du kan göra på Daggdroppen daglig verksamhet.