Bilder från Daggdroppen


Här är några exempel på aktiviteter som du kan göra på Daggdroppen daglig verksamhet.