Till innehåll
Foto: Marie Ullnert

Daggdroppen daglig verksamhet Göteborgs Stad

Välkommen till Daggdroppen

På Daggdroppen fokuserar vi på glädje, sinnesstimulans och kommunikation. Här välkomnas du in i en kreativ och sinnlig miljö. Du kan delta i musik, fysisk träning, data, samt skapande utifrån olika teman. Vi utgår ifrån dina intressen, önskemål och förutsättningar för att kunna erbjuda en meningsfull arbetsdag.

${loading}