Vem är du?


Columbus vänder sig till dig som är 18-29 år, arbetslös och bosatt i stadsområde Centrum. Du vill komma vidare till arbete eller studier men ditt psykiska mående hindrar dig från att klara det helt på egen hand. Ring oss gärna om du är osäker på om vi är rätt för dig.

Vi på Columbus finns till för dig som

  • är arbetslös och mellan 18-29 år
  • vill komma vidare till arbete eller studier
  • känner av psykisk ohälsa (till exempel ångest, lågt självförtroende, undviker sociala situationer, livskris) och har svårt att komma vidare helt på egen hand
  • bor i stadsområde Centrum.  Här kan du se vilket stadsområde din gata tillhör.

Våra deltagare har olika behov och förutsättningar

Vissa som besöker oss har en diagnos inom psykisk ohälsa och har kontakt med till exempel vårdcentral – andra har det inte. Det gemensamma för våra deltagare är att det psykiska måendet står i vägen för att orka söka ett arbete eller börja studera. Det kan handla om ångest, lågt självförtroende, undvikande av sociala situationer eller en livskris. Ibland finns det grogrunder för konflikter i familjen som du behöver hjälp att lösa.

För dig med behov av specialist-/öppenvårdspsykiatri 

Om du har behov av specialist-/öppenvårdspsykiatri eller om du har ett pågående missbruk, behöver du annat stöd än vad Columbus kan erbjuda.

Ring gärna oss på Columbus om du är osäker på vart du ska vända dig så hjälper vi dig rätt. Lämna ett meddelande om vi inte svarar. Vi försöker ringa upp samma dag eller dagen efter.