Detta kan du få hjälp med

Hos oss får du som ung vuxen stöd både med att hitta vägar till arbete och studier och att bearbeta psykiska problem. Vi har korta väntetider och vårt team av specialister arbetar tillsammans för att hjälpa dig. Det kostar inget att besöka oss.

Målet är att du som deltar i Columbus verksamhet ska närma dig arbete eller studier och må bättre. Förhoppningen är att du ska förbättra din livskvalitet och uppleva minskad rundgång i kontakt med myndigheter. 

Tillsammans sätter vi upp mål som är rimliga för just dig, utifrån hur du mår och vad du klarar av. 

Vi på Columbus erbjuder:

 • Korta väntetider
 • Individuellt utformad behandling
 • Ett team med olika specialister som arbetar tillsammans för att hjälpa dig
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Ingen kostnad

Här finns flera professioner

På Columbus kommer du nästan alltid i kontakt med flera av våra medarbetare. Det gör att du får möjlighet att bearbeta psykiska problem eller konflikter i familjen samtidigt som du får stöttning i att komma igång med aktiviteter och praktisk övning. Vi har även nära kontakt professionerna emellan så att dina framsteg går åt rätt håll i lagom takt.  

Psykolog

Egen psykoterapi med syfte att du ska må bättre och bli bättre rustad för arbete eller studier.

 • Kan hjälpa dig med remisser och utlåtanden till myndighet eller sjukvård

Kurator

Samtalsbehandling/terapi, individuellt och i familj, i syfte att du ska må bättre och närma dig arbete eller studier.

 • Coach- och motivationssamtal samt praktiskt stöd i att söka arbete, praktik eller studier.
 • Har god kännedom om andra psykosociala insatser för unga

Arbetsmarknadsspecialist

Hjälp i att hitta sysselsättning, söka arbete, praktik eller studier.

 • Coach- och motivationssamtal
 • Arbetsgivarkontakter
 • Följer med dig och gör studiebesök på praktikplatser
 • Har god kännedom om anpassningar och stöd i arbetslivet

Kontakt med myndigheter

Vi som arbetar på Columbus har kunskap och kompetens om hur myndigheter som Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, Försäkringskassan och sjukvården arbetar och kan hjälpa dig i dina kontakter med dessa parter. Vi kan informera och vägleda dig i vilka myndigheter som ansvarar för vad och vilka lösningar som finns.

Recensioner från tidigare deltagare

"Columbus har varit till stor hjälp för mig att växa som person och ta beslut angående arbete och studier."

"Man känner sig alltid välkommen, alla ser en. Skön, lugn stämning. Känns som att de verkligen bryr sig. Grymt bra ställe när man mår dåligt och behöver hjälp med att få ordning på livet. Väldigt bra att man får hjälp med myndighetskontakter."

"Jag känner att jag har fått oerhört mycket stöttning från alla håll och äntligen fått prata med någon som lyssnar. Att dessutom få hjälp att sköta det ”administrativa” som Af har varit till enorm hjälp under ”läkningsprocessen”."