Vi som arbetar här


På Columbus arbetar psykologer, kuratorer, arbetsspecialister och psykiatriker.

Här finns flera professioner

På Columbus kommer du nästan alltid i kontakt med flera av våra medarbetare. Det gör att du får möjlighet att bearbeta psykiska problem eller konflikter i familjen samtidigt som du får stöttning i att komma igång med aktiviteter och praktisk övning. Läs mer om vilken hjälp du kan få på Columbus.

Teamet av psykologer, kuratorer, arbetsspecialister och psykiatriker träffas varje vecka för uppföljningar av våra deltagare.

Psykolog

  • Egen psykoterapi med syfte att du ska må bättre och bli bättre rustad för arbete eller studier
  • Kan hjälpa dig med remisser och utlåtanden till myndighet eller sjukvård

Kurator

  • Samtalsbehandling/terapi, individuellt och i familj, i syfte att du ska må bättre och närma dig arbete eller studier
  • Coach- och motivationssamtal samt praktiskt stöd i att söka arbete, praktik eller studier
  • Har god kännedom om andra psykosociala insatser för unga

Arbetsmarknadsspecialist

  • Coach- och motivationssamtal
  • Hjälp i att hitta sysselsättning, söka arbete, praktik eller studier
  • Arbetsgivarkontakter
  • Följer med dig och gör studiebesök på praktikplatser
  • Har god kännedom om anpassningar och stöd i arbetslivet