Columbus är en Hbtq-diplomerad verksamhet.

Om Columbus


Columbus drivs av socialförvaltningen Centrum och samfinansieras av flera andra myndigheter. Columbus är Hbtq-diplomerad av Närhälsan.

Finansieras av flera myndigheter

Columbus drivs av socialförvaltningen Centrum och verksamheten samfinansieras av flera parter:

  • Socialförvaltningen Centrum
  • Västra Götalandsregionen
  • Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Hbtq-diplomerad verksamhet

Columbus är en Hbtq-diplomerad verksamhet. Diplomeringen har utförts av Närhälsan, Västra Götalandsregionen.