Foto: Marit Lissdaniels

För föräldrar

På Barnahus Göteborg arbetar socionomer, anställda hos polis, åklagare, barnläkare och psykologer tillsammans med barn som blivit utsatta för våld eller övergrepp. Här kan du som förälder läsa om vad som händer när ditt barn kommer till Barnahus på förhör.

Det här händer när ett barn kommer till Barnahus på förhör

  1. Barnet kommer till oss på Barnahus antingen med en förälder eller en annan vuxen som barnet känner. Ofta är den personen en lärare, förskollärare eller kurator. Det kan också vara en jurist som följer med som ska se till att barnets rättigheter tas till vara.
  2. Först får barnet träffa en person från polisen som är speciellt utbildad för att prata med barn. I ett rum bredvid förhörsrummet sitter de personer som åklagaren beslutat ska finnas med. Det kan vara åklagaren själv, socialsekreterare, barnets juridiska ombud och vid behov psykolog. Förhöret filmas för att kunna användas i en eventuell rättegång. På så sätt behöver inte barnet berätta sin historia flera gånger.
  3. Om åklagaren beslutat om läkarundersökning får barnet också träffa en läkare. Läkarundersökningen görs av barnläkare, en gynekolog eller en rättsläkare beroende på vad som är aktuellt.
  4. Om barnet och föräldrarna behöver samtalsstöd kan de få det direkt i anslutning till ett barnförhör av en socionom men om barnet är i behov av en längre samtalskontakt kan de få hjälp från socialtjänsten att utreda detta och då kan socialtjänsten se till att barnet får träffa psykolog eller socionom på Barnahus eller någon annanstans.

Om ditt barn varit på förhör på Barnahus

När ett barn misstänks vara utsatt för ett brott av en förälder eller nära anhörig kan åklagaren besluta att barnet ska förhöras av en barnförhörsledare hos polisen utan att du som vårdnadshavare vet om det. Barnförhörsledaren kontaktar dig först  efter förhöret och meddelar att ditt barn har varit på förhör. Det beror på att man vill att barnet ska vara så opåverkat som möjligt tills dess att förhöret är genomfört.

Att bli fråntagen föräldraansvaret väcker ofta starka känslor. Då kan det vara bra att veta att:

  • Även om ditt barn inte farit illa så är rutinen till för alla de barn som har farit illa.
  • Ditt barn har haft med sig en person från skolan eller förskolan som barnet är trygg med.
  • Ditt barn har blivit väl omhändertaget av personer som har kompetens att ta hand om barn i svåra situationer.
  • Ditt barn har haft en särskild företrädare, ett juridiskt ombud, som har till uppgift att se till att barnet behandlas väl och att alla beslut som fattas är för ditt barns bästa.
  • Du har möjlighet att komma till Barnahus Göteborg för att besöka lokalerna och prata om ditt barns besök.