För barn och ungdomar

Till Barnahus Göteborg kommer du som är barn eller ungdom för att få hjälp när du blivit utsatt för ett brott. Det kan handla om att du blivit slagen av din förälder, blivit utsatt för sexuella övergrepp eller upplevt våld i din familj.

På Barnahus finns anställda från polisen, socionomer, åklagare, barnläkare och psykologer. Dessa personer arbetar eller kommer till Barnahus istället för att du ska behöva åka till olika ställen och upprepa vad du varit med om.

Det här händer när du kommer till Barnahus

  1. Barn kommer till oss på Barnahus antingen med en förälder eller en annan vuxen som barnet känner. Ofta är den personen en lärare, förskollärare eller kurator. Det kan också vara en jurist som följer med som ska se till att barnets rättigheter tas till vara.
  2. Därefter får barnet träffa en person från polisen som berättar om vad som ska hända. Denna person är speciellt utbildad för att prata med barn. Barnet får sedan berätta för denna person om vad det varit med om. När barn är under 15 år spelas detta samtal in på film. Det spelas in för att barn inte ska behöva vara med under själva rättegången om det skulle bli en rättegång och för att slippa berätta många gånger om sina upplevelser. Barnet pratar ensam med personen från polisen. I ett rum bredvid sitter några andra vuxna och kan höra och se vad barnet berättar. Dessa personer är socialsekreterare, åklagare, barnets jurist och ibland även en psykolog
  3. Efteråt åker barnet till skolan, hem eller följer med socialtjänsten. Personen från polisen kommer att prata med föräldrarna och socialtjänsten kommer att träffa både barnet och föräldrarna lite senare för att prata och lyssna på dem och börja ta reda på vad barnet och föräldrarna kan behöva få för hjälp.

Alla barn och ungdomar har rätt att få stöd och att må bra

Det är socialtjänstens uppgift att ta reda på hur ett barn har det hemma och vad barnet, syskonen och föräldrarna kan behöva få hjälp med. Ett barn ska inte behöva leva med våld i sin familj. Då kan socialtjänsten behöva skydda barnet från det.

En del barn kan behöva få prata mer om vad de varit med om. På Barnahus arbetar både socionomer och psykologer som träffar barn som upplevt olika former av våld och sexuella övergrepp. Socialtjänsten kan se till att barn får denna hjälp och kan få komma till Barnahus och prata om sina upplevelser. Det är viktigt att försöka berätta även om det känns jobbigt i stunden för det kan hjälpa dig att må bättre efteråt. 

En del barn och ungdomar har lätt för att berätta, andra har svårare och kan känna skam och skuld över det som har hänt. Psykologerna och socionomerna är vana vid att möta barn och ungdomar och prata om svåra saker. 

Du kanske är intresserad av att delta i gruppträffar för barn och ungdomar. I gruppträffarna får du träffa andra barn och ungdomar som varit med om ungefär samma saker och du får hjälp med att sätta ord på det du känner. Din socialsekreterare, förälder eller vi på Barnahus kan hjälpa till med att kontakta Bojen, som ansvarar för dessa grupper.