För barn och ungdomar

Till Barnahus Göteborg kommer du som är barn eller ungdom för att få hjälp när du blivit utsatt för ett brott. Det kan handla om att du blivit slagen av din förälder, blivit utsatt för sexuella övergrepp eller upplevt våld i din familj.

På Barnahus Göteborg finns polis, socionomer, åklagare, barnläkare och psykologer. Alla kommer till Barnahus istället för att du ska behöva åka till olika ställen och upprepa vad du varit med om.

Det här händer när du kommer till Barnahus

  1. När du kommer till oss på Barnahus tas du emot av en av oss i personalen och får sitta ned och vänta i vårt väntrum.
  2. Därefter får du träffa en polis som är speciellt utbildad för att prata med barn och du får berätta vad du varit med om.
  3. Om det behövs får du också träffa en läkare som undersöker dig.

Alla barn och ungdomar har rätt att få stöd och att må bra

På Barnahus Göteborg jobbar socionomer som du kan prata mer med vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att försöka berätta även om det känns jobbigt i stunden, för det kan hjälpa dig att må bättre.

En del barn och ungdomar har lätt för att berätta, andra har svårare och kan känna skam och skuld över det som har hänt, men vi är vana vid att möta barn och ungdomar och prata om svåra saker. Kontakta oss om du behöver stöd.

Om du vill kan du också delta i gruppträffar. I gruppträffarna får du träffa andra som varit med om ungefär samma saker som du och du får hjälp med att sätta ord på det du känner.