Om du är orolig för ett barn

Om du misstänker att en ung person under 18 år är utsatt för ett brott eller på annat sätt far illa bör du göra en orosanmälan till socialkontoret i den stadsdel eller kommun där barnet bor.