Om bokmässan


Angereds bokmässa är en litterär arena för skrivande personer, etablerade och oetablerade, både i Angered och i andra förorter.

Bakgrund och syfte

Bokmässans syfte är att lyfta litteraturen och poesin i förortsområden och spegla litteraturens och samhällets mångfald. Vi vill inspirera och ge röst åt fler skrivande personer samt ge författare och litteraturaktörer möjlighet att nå en ny publik.

Angereds bokmässa bygger på ett ideellt initiativ, från de lokala författarna José Romero och Yarko Rhea Salazar, och behovet av en litterär arena utanför stadskärnan med fokus på författare från förorten och från minoriteter, inhemska såväl som invandrade.

Vi vill ta litteraturen till medborgarna och göra den tillgänglig för fler. Därför är det också gratis både att medverka i och att besöka Angereds bokmässa.

Det stora intresset visar att vår bokmässa behövs och fyller ett tomrum i litteratursverige och vi känner ansvar och glädje att förvalta det engagemang och den arena vi skapat. Angereds bokmässa breddar den litterära scenen i Göteborg och bidrar till att visa upp nya förmågor och skapa kontaktytor mellan dessa och det etablerade litterära fältet.

Arrangemanget är politiskt obundet och alla som står för människors lika värde är välkomna att medverka.

Arrangörer

Angereds bokmässa arrangeras av kulturhuset Blå Stället och nätverket Blå Ställets Vänner samt biblioteken i Angered, med stöd av Kulturrådet, Litteraturstaden Göteborg och Göteborg & Co.

Övriga samarbetspartner är Angereds Folkhögskola, Göteborgs Litteraturhus, Göteborgs universitet och Läsfrämjarinstitutet.