För arbetsgivare


Du som arbetsgivare och ditt företag kan göra skillnad för människor som behöver komma ut i arbetslivet. Samtidigt får ni en möjlighet till många nya inspirerande möten. Det finns en plats för alla på arbetsmarknaden – om man får rätt stöd. Vi arbetsspecialister inom Göteborgs Stad arbetar med att skapa rätt stöd och underlätta samarbeten. De deltagare vi arbetar med är mycket motiverade att skapa ett fungerande arbetsliv.

Vi arbetar med arbetsrehabilitering enlig IPS (Individuell Placering med Stöd).

Ett fungerande arbets- / studieliv för alla

Alla kan arbeta eller studera – om man får rätt stöd. De deltagare vi arbetar med är mycket motiverade att skapa ett fungerande arbets- eller studieliv därför arbetar vi arbetsspecialister inom Göteborgs stad med att skapa rätt stöd och underlätta samarbeten.

Du kan göra skillnad

Nu har du som arbetsgivare möjlighet att göra skillnad! Du kan medverka till att skapa förutsättningar för personer som:

 • har en psykisk funktionsnedsättning
 • har en kontakt med vården och/eller socialtjänsten
 • vill hitta, få och behålla ett arbete
 • är 18–64 år

Vad erbjuder vi

Vi arbetsspecialister arbetar med individuellt anpassat stöd för att öka deltagarnas möjligheter till arbete eller studier. Det är viktigt att ge både deltagaren och dig som arbetar nära deltagaren stöd och vägledning. Därför har vi ett tätt samarbete med vården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och anhöriga.

Syfte och mål

Syftet med insatsen är att ge deltagaren en chans att ta sig in i arbets- eller studielivet och få vara en del av ett sammanhang, fylla en funktion och vara behövd. Den inledande kontakten med dig som arbetsgivare kan till exempel vara en praktikplats, där målet är en löneanställning. Det finns möjlighet att, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, diskutera ekonomiskt stöd i samband med anställning/studier.

Hur fungerar stödet

Deltagaren får en arbetsspecialist hos oss. För att kunna hitta rätt arbetsområde eller studier till en deltagare gör vi en kartläggning av yrkesintressen och resurser. Utifrån den kartläggningen ger arbetsspecialisten sedan ett individuellt anpassat stöd, till exempel på arbetsplatsen/skolan eller i kontakter med deltagarens nätverk.

Så ser stödet ut:

 • Vi hjälper till att matcha rätt person med rätt arbetsuppgift
 • Vi hjälper till att matcha rätt person till rätt studier
 • Vid behov är en arbetsspecialist med ute på arbetsplatsen/skolan
 • Vi hjälper till med anpassning på arbetsplatsen/skolan utifrån deltagarens behov
 • Arbetsspecialisten har kontakt med andra instanser, till exempel vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • Vi erbjuder dig handledning
 • Vi följer upp hur det går under studier, praktik och anställning
 • Stödet från oss finns kvar så länge klienten behöver det

Affärsnytta för dig som arbetsgivare

 • Du är socialt ansvarstagande, vilket ger dig gott anseende
 • Du får motiverade medarbetare
 • Du är med och skapar nya arbetstillfällen som ger ökad försäljning eller produktion
 • Du får mångfald på arbetsplatsen
 • Du är med och gör skillnad

Hör av dig till oss! Vi ser fram emot ett gott samarbete.

Våga ta ställning för mångfald!

Informationsfolder till företagare och arbetsgivare