Vägledning till arbete eller studier


Ofta kan det vara svårt att veta hur du ska gå till väga för att börja arbeta eller studera. På aktivitetshusen får du med psykisk ohälsa stöd till arbete, praktik eller studier. Är du motiverad vägleder arbetsspecialisten dig till att söka och hitta ett jobb eller studier. Arbetsspecialisten ger dig sedan fortsatt stöd för att du ska kunna etablera dig på din arbetsplats.

Så här kan arbetsspecialisten hjälpa dig

Med rätt stöd finns det en plats för alla på arbetsmarknaden. Vi arbetsspecialister inom Göteborgs Stad arbetar med att skapa rätt stöd och ett fungerande arbetsliv för deltagarna.

Vi vänder oss till dig som:

  • redan är deltagare på aktivitetshus
  • har en psykisk funktionsnedsättning
  • har en kontakt med vården och/eller socialtjänsten
  • vill hitta, få och behålla ett arbete eller vill studera
  • är 18–64 år

Motivation

Arbetsspecialisten är bryggan mellan dig som gärna vill arbeta eller studera och din framtida arbetsplats eller studieplats.

Det är viktigt att du är mycket motiverad att skapa ett fungerande arbetsliv eller studieliv. Men det kan ofta vara svårt att veta hur du ska gå till väga för att börja arbeta eller studera, trots att du är motiverad. Därför ger vi arbetsspecialister dig ett individuellt anpassat stöd. På så vis ökar dina möjligheter till arbete eller studier.

Möjligheter till arbete eller studier

Arbetsspecialisten stöttar dig med att leta efter, hitta och etablera dig på ett arbete eller i studier.

Det finns möjligheter att komma ut i arbete eller studier. Det kan vara ett lönearbete, praktik eller anpassade studier. Vi stöttar dig på vägen.

Nätverk

Arbetsspecialisten hjälper dig att samordna planeringen.

Vi har ett nära samarbete med till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst och sjukvård.

På arbetsplatsen

Arbetsspecialisten stöttar dig i ditt samarbete på jobbet eller i skolan.

Det är viktigt att det finns rätt förutsättningar på arbetsplatsen. Det kan bland annat handla om att anpassa mötestider, arbetsuppgifter och arbetstider, eller att skapa möjligheter att ta en extrapaus. Vi hjälper till med att skapa rätt förutsättningar.

Möjligheter till stöd kring arbetet

Arbetsspecialisten hjälper dig att ta de kontakter som krävs för att du ska få rätt stöd och kunna behålla ditt arbete. Du får det stödet så länge du behöver det.

För att kunna klara av att ha ett arbete kan man ibland behöva olika sorters stöd. Det kan till exempel vara boendestöd, stöd att ta sig till jobbet, eller stöd till fysisk träning.

Ekonomi

Arbetsspecialisten hjälper dig att ta reda på hur mycket du tjänar på att börja arbeta och vilka kontakter som behöver tas i samband med arbete eller studier.

Du ska inte riskera att få minskad inkomst genom att börja arbeta. Det är viktigt att du vet hur mycket du tjänar på att arbeta. Vi stöttar dig med det.


Aktivitetshuset Hisingen
Telefon: 031–367 94 66

 aktivitetshus.hisingen@funktionstod.goteborg.se