Aktiviteter


Aktivitetshuset erbjuder möjlighet till social gemenskap, meningsfull sysselsättning och stöd ut i arbete eller studier. Vi är till för dig som är 18 år, har psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning och vill bryta din isolering.

Mötesplats

Du kan komma hit och träffa andra, ta en fika eller läsa en tidning. Handledare finns tillgängliga.

Öppna aktiviteter

Utbudet varierar beroende på efterfrågan och aktivitetshusets förutsättningar. Öppna aktiviteter är kostnadsfria, eventuellt kan en materialkostnad tillkomma.

Öppna aktiviteter för unga vuxna

Aktivitetshus Hisingen har aktiviteter som riktar sig specifikt till unga vuxna 18 – 35 år. Här har du möjlighet att träffa andra i samma ålder och göra olika aktiviteter.

Arbetsgrupp

I köksgruppen kommer du överens med handledaren om vilka tider och dagar du deltar. Du kan delta som en förberedelse för arbetsliv eller studier eller för att du vill ha strukturerad sysselsättning.

Mat och fika

På Aktivitetshuset finns möjlighet att köpa fika. Flera dagar i veckan lagar en köksgrupp lunch som går att köpa till självkostnadspris.

Samtal om återhämtning

Samtal i grupp under ledning av handledare, med olika teman som berör återhämtning efter psykisk ohälsa.

Husmöten

Vi tror att möjligheten att påverka ökar känsla av delaktighet. På våra husmöten kan du bidra med dina idéer.

Friskvårdsklubben

Vi samarbetar med Friskvårdsklubben som håller i olika aktiviteter.