Palmhuset framtidssäkras


Publicerad 12 januari 2023

En unik gigant i stål och glas ska göras redo för framtiden. Palmhuset restaureras 2023–2026.

I år påbörjas en omfattande restaurering av Palmhuset med nödvändiga underhållsarbeten och moderniseringar av parkens unika byggnad. Först ut är Vattenhuset som är i störst behov av att rustas upp.

Logistisk utmaning med känsliga växter

En restaurering av Palmhuset är ett komplicerat projekt. Byggnadens konstruktion är speciell med allt glas och stål. Men till skillnad från den tidigare renoveringen på 1980-talet kommer inte stålkonstruktionen att demonteras utan restaurering sker på plats. Palmhuset består av flera avdelningar och restaureringen kommer ske i etapper vilket, dels gör att det kommer vara öppet för besökare under restaureringstiden, dels att det under hela arbetets gång kommer att finnas plats i någon del av Palmhuset för växterna. De som utför restaureringen kommer arbeta nära trädgårdsmästarna för att hitta lösningar för att skydda växterna.

Palmhusets fem delar   1. Kameliahuset i västra flygeln
  2. Medelhavshuset i västra sidoskeppet
  3. Mittskeppet (Palmhuset)
  4. Tropikhuset i östra sidoskeppets
  5. Vattenhuset i östra flygeln


Originaldetaljer och återskapande

Vid restaureringen läggs fokus på att bevara husets unika karaktär genom rätt materialval, utformning och kulörval. Det innebär att flera detaljer kommer få tillbaka sin ursprungliga gestaltning. Det gäller bland annat fönsterglas som vid en renovering byttes ut mot akrylglas men som nu åter får riktigt glas. Samtidigt kommer Palmhusets fönster att restaureras genom skrapning och målning. Ett annat exempel är aluminiumdörrar från 1980-talet som ska ersättas med, för Palmhuset, mer tidsenliga dörrar.

Palmhuset har flera originaldetaljer i gjutjärn som bidrar till husets unika karaktär, inte minst de ursprungliga dekorativa gjutjärnsspröjsar. När restaureringen genomförs kommer alla originaldetaljer att hanteras varsamt. Men det kommer också ske moderniseringar där tekniska installationer och befuktningsanläggningen kommer att bytas ut. Resultatet blir en 140 år ung byggnad som är redo att ta sig an framtiden.

Besiktning och förundersökning visar vägen

De åtgärder som kommer att göras går tillbaka till en besiktning 2019 och en antikvarisk förundersökning som gjordes 2022. Den visade på ett omfattande restaureringsbehov på grund av rostangrepp, rötskador på trä och glas som krackelerat. Alla ytor kommer målas om förutom mittskeppets takbågar som målats om tidigare. Inte minst delarna av gjutjärn är i stort behov av ommålning. Det är bland annat i Tropikhuset som delar i trä kommer att bytas ut.

Stadsfastighetsförvaltningen inom Göteborgs Stad förvaltar byggnaden och kommer att ansvara för hela restaureringen.

Läs mer om Palmhusets historia och de olika delarna.