Avgifter

Avgifter per behandlingstillfälle eller per grupptillfälle.

Individuella samtal 265 kronor
Parsamtal

395 kronor

Gruppsamtal (per individ) 265 kronor
Samverkansavtal 655 kronor

Avgiftsbefrielse

Om du inte kan betala avgiften för besöken, eller om du har försörjningsstöd från socialtjänsten, kan du söka avgiftsbefrielse. Prata med oss på Respons för mer information.

Återbud

Kan du inte komma måste du ge besked senast kl 12 dagen före besöksdagen. Gör du inte det är vi tvungna att ta betalt för det uteblivna besöket. Om du har avgiftsbefrielse och inte lämnar återbud i tid kostar det 100 kronor.