Avgifter

Avgifter per behandlingstillfälle eller per grupptillfälle.

Individuella samtal 276 kronor
Parsamtal

408 kronor

Gruppsamtal (per individ) 276 kronor
Gruppsamtal (per par)  408 kronor
Samverkansavtal
678 kronor

Avgiftsbefrielse

Om du inte kan betala avgiften för besöken, eller om du har försörjningsstöd från socialtjänsten, kan du söka avgiftsbefrielse. Prata med oss på Respons för mer information.

Återbud

Kan du inte komma måste du ge besked senast kl 12 dagen före besöksdagen. Gör du inte det är vi tvungna att ta betalt för det uteblivna besöket.