Egna problem


De flesta som har alkoholproblem är som vilka människor som helst med bostad, sysselsättning och ett socialt liv. Det finns alltid orsaker till alkoholproblem, men orsakerna är lika många som de personer som söker kontakt med oss.

Det finns inga färdiga svar på varför just du har ett alkoholproblem eller ett beroende. Därför arbetar vi tillsammans med dig för att reda ut hur dina problem yttrar sig och hur du kan ändra ditt drickande.

Du och den samtalsbehandlare du går hos blir ett team som jobbar mot ditt mål. Det kan vara minskad konsumtion, kontrollerat drickande eller helnykterhet. I början behövs ofta en period av helnykterhet för att åstadkomma förändring.

Det kan ta tid att komma ur ett alkoholberoende. Tillsammans gör vi kontinuerliga avstämningar kring hur behandlingen fungerar för dig. Om det finns barn i familjen påverkas de också. Barnens perspektiv finns alltid med i behandlingen på Respons.

När det finns alkoholproblem i ett hem, påverkas inte bara den person som dricker utan alla i hemmet; barn som vuxna. Samtalen hos oss kan därför ske individuellt, i par, familjevis eller i grupp.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Du kan läsa på sidan Avgifter vad det kostar att besöka Respons alkoholrådgivning.