För arbetsgivare


Ibland är det andra än den enskilde individen som tar initiativ till en behandling för alkoholproblem. Det kan vara arbetsgivaren eller myndighet.

På Respons tar vi emot personer där det finns någon form av social förankring – arbete eller studier, bostad och sociala relationer. Om den förankringen saknas kan socialkontoret eller sjukvården vara bättre alternativ än Respons.

Behövs det insatser i form av avgiftning, nykterhetskontroll eller psykiatrisk kontakt är det också sjukvården du bör vända dig till först.

Kostnad om arbetsgivaren betalar för behandling hittar du under Avgifter.

För mer information är du välkommen att kontakta oss.