Demokratidagen 2019 - Ungas rätt i samhället

Resultatet av Demokratidagen 2019 #Uris19 har sammanställts i en utställning med foto, teckningar och film. Utställningen har visats på Frölunda kulturhus 1-15 oktober 2019 och Demokratidagarna 1-31 oktober.

Ungas Rätt I Samhället/ Stadsdelen – Demokratidagen för, av och med unga i Västra Göteborg.

Demokratidagen 2019 har gått av stapeln och vilken succé det blev!

11 förväntansfulla arrangörer kom redan dagen innan Demokratidagen för att ställa i ordning och testa ljud och ljus, provspela filmen i blackboxen och provsitta soffor till paneldebatten.

Det var ca 150 deltagare som var med under dagen för att lyfta upp ämnen som berör, som är viktiga och i vissa fall helt avgörande för hur våra unga mår idag i vår stadsdel.

Elever från högstadieskolor, tjänstepersoner och politiker från både stadsdelen och från grundskoleförvaltningen träffades under dagen och många nycklar har samlats in för att kunna öppna upp ännu mer så att ungas inflytande kan utökas ytterligare.

Bland annat fick vi möjligheten att prata med Antti Yliselä, som arbetar med mänskliga rättigheter på Grundskoleförvaltningen, om en visselblåsarfunktion för elever. Vi ser fram emot att träffas under hösten och prata om behoven och möjligheterna för att skapa en visselblåsarfunktion för elever!
Vi fick även möjligheten att prata med Malin Michaelsson som också jobbar på grundskoleförvaltningen men som fastighetsstrateg, om hur unga ska kunna vara med och utforma lokaler i samband med att skolor ska byggas eller byggas om. Är det några som är experter på hur det är att gå i skolornas korridorer, klassrum och lokaler är det unga som går i skolan!

Ungas förutsättningar till delaktighet och påverkan gällande demokratiska rum i samhället är en viktig fråga där skolan är en central arena för inkludering av detta genom att beakta barn och ungdomsperspektivet och deras egna perspektiv kring lokaler och ytor med dimensionering och utformning utifrån deras egna behov, uttryck och organisering.

Maria Hägg, elevhälsochef, var på plats tillsammans med Eva Petersson och svarade på frågor tillsammans med polisen samt Kicki Moro från samverkansteamet. Många frågor handlade kring exempelvis ungas stress i skolan eller hur gör jag om jag känner någon som säljer cannabis eller själv röker på? Genomgående var svaren att prata med en vuxen, någon du litar på och hänvisade till vuxna i skolan och på fritid. Det finns kuratorer, skolsköterskor och annan personal på skolan som du som ung kan vända dig till men det går också bra att kontakta ungdomsmottagningen eller någon som jobbar på fritid* eller fält**.

Just under paneldebatten passade elever från Frejaskolan på att ställa frågan, till Eva Petersson, hur det då kommer sig att beslut fattas om att säga upp ”deras” fritidsledare som är en viktig person för många elever.
Det är just det här Demokratidagen är – en dag där dialog skapas mellan unga och beslutsfattare. Där de ska kunna ställa frågor, lyfta upp sina åsikter och att unga ska kunna berätta vad som är viktigt här och nu till de tjänstepersoner och politiker som tar beslut som påverkar unga!

Vi såg på en film som handlade om William och hur han blev utsatt i skolan och på sociala medier. Filmen berörde många. Alva och Lilian är två 16åringa tjejer som berättade om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och hur vårdkontakterna fungerat.

Ungas mående var det som genomsyrande de olika blocken och en genomgående tråd hela dagen. Bland annat var BUP, Ungdomsmottagningen och Johannesvården på plats och svarade på frågor och berättade om sina verksamheter.

Kartor fanns uppsatta i lokalen där unga kunde markera/ pluppa områden de gillar i vår stadsdel och områden de upplever som otrygga. Många ”pluppar” och lappar kom in med synpunkter på hur vi kan förbättra och trygga upp vissa områden. Jenny Haglind kommer att sammanställa detta och resultatet kommer upp i samband med utställningen på Frölunda kulturhus, spännande att även Helena Österlind från stadsledningskontoret kunde vara med under dagen.

Tyrolens fritidsgård höll i en åsiktsworkshop där de som ville kunde trycka sitt budskap på en tröja, göra pins, skriva sina tankar på ett plakat och dokumenterade allt via foto.

Vi hoppas att alla de som ville gå på Demokratidagen men inte fick plats eller hade någon budgetuppföljning eller rektorsmöten just den dagen, har möjlighet att komma på utställningen #URIS19 i höst på Frölunda Kulturhus.

Sprid gärna vidare!

Ett stort tack till alla som var med och bidrog att dagen blev så lyckad!

Vi är djupt imponerade av de unga arrangörerna som gjorde ett fantastiskt förarbete och levererade 100% under dagen. Demokratidagen 2019 av, med och för unga!

Stort tack från oss, Fredrika och Faton Projektkontoret Fritid Västra Göteborg

projektkontoret@vastra.goteborg.se   instagram: ProjektkontoretDemokratidagen: är ett forum för dialog där unga, tjänstepersoner och politiker möts för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Förutom att synliggöra för hur unga kan påverka olika frågor i samhället, är syftet att öka toleransen och bryta ner fördomar i samhället.

Teman för 2019:

Ungas rätt att må bra. Ungas rätt att känna sig trygga. Ungas rätt att bli lyssnade på.

Ansvariga:11 högstadieungdomar från Frejaskolan, Nya påvelundsskolan och Önneredsskolan planerade och genomförde Demokratidagen. De ansvarade för budget, för upplägg, logistik, beställningar.. ja allt!

Plats: Frilagret, Heurlinsplats 1.

Antal deltagare: 150

Dokumentation: Allt material sammanställs och kommer ställas ut på Frölunda kulturhus sep-okt. Journaliststudenter filmade och gjorde intervjuer under dagen som kommer att sändas via öppna kanalen (lokal-TV).

Nuläge: Allt material ska sammanställas och utvärdering ska göras. Till hösten startar vi olika grupper där unga kan organisera sig genom exempelvis Demokratigruppen, Åsiktscaféer, planera projekt eller organisera sig på olika sätt – kontakta Projektkontoret om du vill veta mer!

*Fritid – Fritid är en del av Samhälle och kultur och erbjuder möjligheter för unga att skapa och ta del av en meningsfull fritid genom att besöka våra fritidsgårdar och mötesplatser samt organisera sig via bland annat Projektkontoret.

*Fält – fältgruppen i Västra Göteborg arbetar uppsökande.

Kontakta gärna oss för att vara med på ett av våra åsiktscaféer till hösten eller om ni har någon fråga där ungas åsikter kan göra skillnad!