Demokratidagen 2017- Yes we can

Den 1:e juni 2017 samlades högstadieungdomar, tjänstepersoner och politiker från Västra Göteborg på Kulturhuset i Frölunda för att delta i årets upplaga av Demokratidagen – En dag för samtal, kunskap och inspiration

Syftet med dagen

 • Skapa möten mellan unga och beslutsfattare.
 • Erbjuda unga en dag för inspiration & kunskap samt möten med andra unga.
 • Ge unga en möjlighet att påverka och göra sin röst hörd.

Årets tema och fokusområden

 • Att vara uppkopplad (Opinionsbildning, samhällspåverkan och kreativitet)
 • En kraft till demokratisk förändring.
 • Hur jämn är du? (Jämställdhet och normer)
 • Normkritik och förändringsarbete. Störst går först? (Demokrati och jämlikhet)
 • Hur kan man som ung påverka i stadsdelen och vilka frågor är viktiga?
 • Sociala medier, sex, relationer, övergrepp . Hur ser det rådande klimatet ut för unga personer och vilken hjälp finns att få/ ge?

Gäster

För att på bästa vis skapa samtal, ge inspiration och kunskap bjuder Demokratidagen in gäster och akter som är relevanta för de unga och som är kunniga inom respektive område.

 • Magnus Betnér
 • Caroline Engvall och Ungdomsmottagningen (workshop)
 • Felicia Margineau (workshop)
 • Seroy Ghazarian (workshop)
 • Män för jämställdhet (workshop)
 • Improverket

Framtiden

Alla samtal, idéer och frågeställningar som behandlades under Demokratidagen sammanställs – för att sedan följas upp och arbeta vidare med dessa teman och fokusområden till hösten. Allt driv och intresse från ungdomar i stadsdelen kommer följs upp för att samla de krafter och personer som vill engagera sig i Demokratidagen eller frågor kopplade till olika teman.