Anpassad grundskola


Anpassad grundskola är en egen skolform i årskurs 1–9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Anpassad grundskola har en egen läroplan med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda. Hos oss på Påvelundskolan går elever i årskurs 1 till 6 i anpassad grundskola.

I vår anpassade grundskola för årskurs 1-6 går eleverna i tillgängliga lokaler under hela eller delar av sin skoldag och under sin fritidshemstid. Vi har plats för 10 elever som läser enligt kursplan för ämnen och/eller ämnesområden. Eleverna i den anpassade grundskolan har en egen ingång på markplan. Där kommer de in till ett eget kapprum. Vi delar lokaler vid idrott, musik, slöjd, bild, hemkunskap och matsal med grundskolans elever. Övrig undervisning och fritidsverksamhet sker i ett större klassrum samt fyra mindre undervisningsrum. Pedagogerna utformar och anpassar den fysiska lärmiljön utifrån elevernas behov och för elevernas möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt i riktning mot läroplanens och kursplanens mål.

Påvelundsskolan har en öppen skolgård som delas med övriga elever på skolan. Vi har nära till skog, natur och promenadslingor. Området har goda kommunikationsmöjligheter.

Eleverna i vår anpassade grundskola undervisas av speciallärare eller klasslärare från anpassade grundskolan samt av övriga grundskollärare i de praktiskestetiska ämnena. Vi har ett nära samarbete med grundskolan och arbetar för inkludering på hela vår skolenhet.

Alla elever är våra elever. Välkomna till oss.

Läs mer om anpassad grundskola

Om du tror att ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskolan kan grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad utreda om eleven kan bli mottagen i anpassad grundskola. 

Om anpassad grundskola i Göteborgs Stad 

Skolverket har också information till dig som är vårdnadshavare:

Anpassade grundskolan är till för ditt barn

Den 2 juni 2023 byter grundsärskola namn till anpassad grundskola.