Västsvensk barnlitteratur på export

Publicerad 19 augusti 2022

Den ideella föreningen Författarcentrum Väst tar västsvensk barnlitteratur till Uruguay och Sydkorea. Vilken författare och bok som valts ut för att representera Västsverige avslöjas på Bokmässan i Göteborg.

Författarcentrum Västs nystartade projekt Läsning utan gränser är ett internationellt samarbete mellan Göteborgs stad, Region Västra Götaland och Folkuniversitetet i Västsverige, utbildningsexperter i Uruguay, samt barnlitteraturforskare och läsfrämjare i Sydkorea. Projektet som sätter barnlitteraturen i fokus är en del av ”Göteborg som litteraturstad” inom UNESCOs globala nätverk för kreativa städer.

Under sommaren har en jury bestående av Mia Juhlin från Bokskåpets barnbokhandel, Ola Hultin från Science Fiction Bokhandeln och bibliotekarien Susanne Sandström från Angereds bibliotek arbetat för att välja ut ett verk av en av Västsveriges drygt hundra barnboksförfattare”, säger initiativtagaren och Författarcentrums projektledare Maria Bouroncle.

Den 22 september kommer hon att presentera projektet Läsning utan gränser på Litteraturstadens scen på Bokmässan. Då kommer även barnboksjuryn att delta och avslöja den utvalda författaren.

Det har varit väldigt kul och en ära att delta i det här spännande projektet för att försöka hitta rätt författare”, säger Susanne Sandström.

Det internationella utbytet innebär att svenska arbetsmetoder i Göteborgs stads jämlikhetssatsning ”Staden där vi läser för våra barn” ska omsättas i trehundra skolor i östra Uruguay. Åttatusen barn mellan åtta och elva år i denna fattiga del av Sydamerika kommer dessutom att få läsa den speciellt utvalda västsvenska barnboken.

Vikten av läsning för barn och ungdomars skolresultat är välkända, men det spelar också roll vad barn läser. Baserat på data från det internationella PISA provet vet vi idag att vissa böcker är mer effektiva än andra. Att läsa skönlitteratur ger mycket större fördelar än andra texter”, säger Emma Näslund-Hadley, utbildningsexpert från Inter-american Development Bank i Washington DC som stöttar projektet med fyra miljoner kronor.

Förutom att skapa möjligheter för västsvenska barnboksförfattare utomlands är syftet med Läsning utan gränser att öka mångfalden inom barnlitteraturen. Projektet ska vara en plattform för internationellt kunskaps- och metodutbyte inom barnlitteratur och barns lärande.

Uruguays huvudstad Montevideo utnämndes till litteraturstad redan 2015. Det skulle vara fantastiskt roligt om fler av UNESCOs 42 litteraturstäder runtom i världen hakade på för att lyfta barns läsning och spred västsvensk barnlitteratur”, avslutar författaren Maria Bouroncle.

Läs mer om projektet Läsning utan gränser