Vi har ett eget spa med bland annat ett bubbelbadkar.

Om vård- och omsorgsboendet

I ett centralt läge vid Kapellplatsen ligger Landalas Vård- och omsorgsboende. Det här är ett boende där dina behov och önskemål står i fokus.

Ett tryggt boende

Landalas Vård- och omsorgsboende är ett tryggt boende för dig som av någon orsak inte kan bo kvar hemma samt för dig med demenssjukdom. Vi erbjuder en trevlig boendemiljö, goda måltider, kultur och aktiviteter.

Mer om lägenheterna

Mer om avgifter och kostnader

Huset är i stora delar nyrenoverat med drygt 80 lägenheter, du har tillgång till gemensam matsal och sällskapsrum. På entréplan finns gemensamhetslokal med bibliotek, publik dator och aktiviteter utifrån dina behov och önskemål. På våning fyra finns möjlighet att boka tid i vårt spa med bubbelbad och relaxrum. Du kan boka tid i överenskommelse med omsorgspersonal eller tillsammans med anhörig om du vill. Inom boendet arbetar en del av husets administrativa personal. 

Vi arbetar tillsammans med dagliga förberedelser och kontinuerliga förbättringar för ökad matglädje. Om varje måltid är en positiv matupplevelse blir varje måltid något att längta efter. Vår mat lagas av engagerade kockar i Framnäsgårdens kök.

Mer om måltiderna på Landalas Vård och omsorgsboende

Omgivningar

Landalas Vård- och omsorgsboende ligger vid Kapellplatsen i centrala Göteborg. Här finns en trevlig innergård med bänkar, planteringar och träd. Det är ett stenkast till affärerna vid Landala Torg. Det är lätt att ta sig till och från boendet. Kollektivtrafikens hållplats är Kapellplatsen där flera buss- och spårvagnslinjer stannar. Även flexlinjen har en mötesplats i närheten.

Intill Landala Torg ligger en av stadsdelen Centrums träffpunkter för seniorer, Mötesplats-Kulturhus.

Du påverkar din vardag

På Landalas Vård- och omsorgsboende vill vi ha en tydlig dialog med dig och dina anhöriga kring hur vi kan bidra till ökad livskvalitet och en meningsfull vardag för dig. Ett gott bemötande med respekt för dig som individ är viktigt för oss. Du ska känna att du har inflytande och är delaktig, så att du så långt som möjligt kan leva det liv du vill.

Kontaktuppgifter för Landalas Vård och omsorgsboende

Information om hur du lämnar synpunkter på verksamheten

Organisation och bemanning

På Landalas Vård- och omsorgsboende finns omsorgspersonal och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker dig vid behov. Vi samarbetar med läkare från Närhälsan på Gibraltargatan.  

Du kommer att bli inbjuden till ett välkomstsamtal efter att du har flyttat in i din nya lägenhet. En av våra medarbetare blir din kontaktpersonal, som har ett särskilt fokus på det dagliga runt dig. Vi planerar din omvårdnad tillsammans med dig, anhörig kan delta i planering om du vill.

Vi har äldresamordnare och kulturombud som tillsammans med övrig personal planerar aktiviteter för olika smakriktningar. Aktiviteter kan ske både enskilt och i mindre eller större grupp.

Information om aktiviteter på Landalas Vård- och omsorgsboende

Annan service

Det finns möjlighet att boka tandvård, frisör och fotvård som kommer hem till dig om du har svårt att åka iväg själv.

För dig som är anhörig finns stöd att få på stadsdelens anhörigcenter.