Avgifter och kostnader

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Vård- och omsorgsboende

Maxavgiften för vård och omsorg på ett vård- och omsorgsboende är 2 139 kronor i månaden. Utöver detta betalar du också för mat, högst 3 718 kronor per månad, och hyra, som varierar mellan de olika boendena.

Läs mer om avgifter och kostnader

Avgiften justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen tar beslut om varje år.

Mer information får du i broschyren Avgifter för äldreomsorg. Avgifter inom äldreomsorgen

Oftast skickar kommunen fakturan till den som bor på vård- och omsorgsboendet. Det går också att få fakturan skickad till en annan mottagare. Kontakta avgiftshandläggaren inom äldreomsorgen om du vill ändra fakturaadress. Namnet på avgiftshandläggaren står på din faktura. Det går också att betala via autogiro.

Du kan söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten för din hyra/boendeavgift.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Maksut ja kustannukset/Avgifter och kostnader

Lägenhetshyra

På  Landalas Vård- och omsorgsboende betalar du hyra för din lägenhet och för en del av gemensamhetsutrymmen. Hyran baseras på hur stor din lägenhet är och varierar mellan 4 629 och 7 334 kronor per månad.

Matavgift

På Landalas Vård- och omsorgsboende har du helpension och alla måltider ingår i matavgiften som är 3 718 kronor per månad.

Övriga utgifter

Utöver lägenhetshyra, matavgift och avgift för vård och omsorg betalar du själv dina läkarbesök, medicin, tandvård, fotvård och frisör. Du betalar också dina egna hygienartiklar, telefonräkningar, prenumerationer på tidningar, hemförsäkring och liknande utgifter.

Om du har knapp ekonomi

Avgiften för vård och omsorg (hemtjänstavgiften) på ditt vård och omsorgsboende kan bli mindre om du har en knapp ekonomi. Du behöver lämna uppgift om din inkomst på blanketten Inkomstförfrågan samt ha ansökt om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten. Blanketten Inkomstförfrågan får du av avgiftshandläggaren.

Kontakta avgiftshandläggaren

När du flyttar till äldreboende

Du som permanent flyttar in i äldreboende och fortfarande har kostnader för den tidigare bostaden, kan i vissa fall medges befrielse från den lägsta hyran under en begränsad tid. Du ansöker om tillfällig hyresbefrielse. Du ska kunna styrka att du tänker avveckla din tidigare bostad. Denna regel om reducerad hyra vid dubbel bosättning gäller inte personer som har en förmögenhet som överstiger tre prisbasbelopp. Blankett ansökan  om tillfällig hyresbefrielse får du av avgiftshandläggaren.

Kontakta avgiftshandläggaren

Avgifter är för 2021 och lägenhetshyror är för 2020.