Kontaktuppgifter

Foto: Lo Birgersson
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Aschebergsgatan 49
Postadress
Box 334
421 23 Västra Frölunda
Tillgänglighetsinformation

Enhet 2 A

Telefon
031-365 77 25

demensinriktning

Enhet 2 B

Telefon
031-365 77 24

demensinriktning

Enhet 2 C

Telefon
031-365 77 00

demensinriktning

Enhet 2 D

Telefon
031-365 77 22

Enhet 3

Telefon
031-365 77 13

Enhet 4

Telefon
031-365 77 14

Enhet 5

Telefon
031-365 77 15

Enhet 6

Telefon
031-365 77 16

Avgifter och administration

Telefon
031-365 77 32
Kontakt
Marie-Louise Udéhn

Enhetschef enhet 2 A, B och C

Telefon
031-365 77 04
Kontakt
Madeleine Östlund

Enhetschef enhet 2 D och 3

Telefon
031-365 77 27
Kontakt
Sara Flood

Enhetschef enhet 4, 5 och 6

Telefon
031-365 77 11
Kontakt
Carina Ludvigsson

Vaktmästare

Telefon
031-365 77 06

Postadress till hyresgäster

Förnamn Efternamn
Landalas Vård- och omsorgsboende
Kapellgången 6
411 31 Göteborg

Gemensamhetslokal Kajutan

Telefon
031-365 77 29

Hitta hit

Öppettider

Vid besök var vänlig använd porttelefon.