HBTQI-Certifierade


Labbet ungdomsverksamhet arbetar med HBTQI frågor.

Labbets mål är att ständigt utöka vår kunskap och medvetenhet kring HBTQI-frågor, samt att aktivt arbeta med dessa ämnen i vårt dagliga arbete. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö där deltagare, medarbetare och samarbetspartners känner sig bekväma oavsett sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

All personal får utbildning direkt via RFSL samt går kontinuerligt på kurser och workshops för att hålla oss uppdaterade inom ämnet.

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.Syntolkning

HBTQI-CERTIFIKAT för LABBET
Göteborgs Stad

UTFÄRDAT I 01 JUNI 2023 – GÄLLER TILL OCH MED 01 JUNI 2026

CERTIFIKATET INNEBÄR
En bekräftelse på att verksamheten arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån hbtqi-perspektiv (begreppet hbtqi avser: homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner).
 
I CERTIFIERINGEN INGÅR BLAND ANNAT
Att all personal har fått ökad kunskap om hbtqi, diskriminering, arbetsmiljö och bemötande.
Att det finns rutiner för hur anställda ska introduceras och att det finns en plan för systematiskt arbete, uppföljning och kvalitetssäkring.

Undertecknat av
Linn Gulbrandsen, Kvalitetsansvarig
RFSL Utbildning