Om Labbet


Labbet är en plats för kulturverksamhet för och av ungdomar. Här drivs verksamheten på ditt initiativ. Det är dina idéer, projekt och arrangemang som tar plats i lokalerna dygnet runt.

Labbet ungdomsverksamhet finns i Kallebäck och är till för dig som är 16-25 år. På Labbet finns lokaler där du kan repa musik, dans eller arrangera olika kulturaktiviteter. Här finns en musikstudio, en ateljé och två danslokaler, där den större lokalen kan användas vid arrangemang. Labbet är en plats som värderar alla demokratiska grunder och är fritt från alkohol och droger.