Om Labbet

Kultur för och av ungdomar. Här drivs verksamheten på ditt initiativ. Det är dina idéer, projekt och arrangemang som tar plats i lokalerna dygnet runt

Vår prioriterade målgrupp är ungdomar i åldrarna 16-25. Vi erbjuder en musikstudio och en ateljé samt två danslokaler där det större lokalen kan användas vid arrangemang. Labbet är en plats som värderar alla demokratiska grunder och är fritt från alkohol och droger.