Boka lokal


På Labbet har du möjlighet att boka någon av våra lokaler.

För att boka en lokal måste du ha ett passerkort och inloggningsuppgifter. Är du intresserad av att använda våra lokaler kontakta oss på:
labbet@socialcentrum.goteborg.se


Om du redan har passerkort och vill boka någon av våra lokaler så gör du det på:

https://boka.labbet031.se/