Till innehåll
Kvibergsskolan 4-9

Kvibergsskolan F-9

En skola för våra barns framtid

Kvibergsskolan är en skola  med årskurserna förskoleklass till årskurs 9. Skolan är en F-9 skola men består av två skolhus, årskurserna F-3 samt årskurserna 4-9. Vi vill ge våra elever de kunskaper och den trygga bas som eleverna behöver för att få de kunskaper och förmågor som krävs av framtidens samhälle. Det innebär att skolan är en del av det digitaliserade samhället som utvecklas i en allt snabbare takt.

Aktuellt

Förändringar från höstterminen 2021

Publicerad 4 december 2020
Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Kvibergsskolan berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.
${loading}