Vår skola

Kvibergsskolan är en skola som ger eleverna en bra möjlighet att kunna verka i, och påverka sin framtid. Det innebär att skolan är en del av det digitaliserade samhället med en allt snabbare utvecklingstakt.

Kvibergsskolan F-3 med plats för drygt 200 elever öppnade i augusti 2018. Vi arbetar åldersblandat och startade läsåret 2018/2019 med årskurserna förskoleklass till årskurs 2.

Kvibergsskolan 4-9 med plats för drygt 720 elever öppnade i augusti 2019. Vi startade då med årskurserna 4-7. Fullt utbyggd kommer det att finnas fyra arbetslag årkurserna 4-6 och fyra arbetslag årskurserna 7-9.

Kvibergsskolan ska ge de kunskaper och den trygga bas som eleverna behöver för att få de kunskaper och förmågor som krävs av framtidens samhälle.

För att följa skolornas framväxt och få aktuell information kan du följa Facebooksida.

Vi erbjuder

  • En pedagogik som stimulerar aktivitet tar tillvara de digitala verktygens möjlighet att stärka resultaten och öka lusten att lära.
  • Läsning varje dag
  • En trygg miljö där olikheter berikar och individuella behov tillgodoses. En miljö som ger mötesplatser för olika former av lärande.
  • 10 goda vanor - ett forskningsbaserat koncept som fokuserar på effektiv hjärnhälsa och ger kunskap och verktyg för en vässad vardag.
  • En kultur som tar ansvar för vår miljö och varandra; "Vill vill varandra väl och gör varandra bra”.

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra.

Genom förtroendefulla relationer arbetar vi för att skapa en god lärande organisation och tar vara på varandras erfarenheter och kompetenser med ett nyfiket och nytänkande förhållningssätt. På Kvibergsskolan har vi en stark tilltro till att alla elever gör rätt om de kan, därför har vi endast en regel: Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra.

Värdegrund

Vår värdegrund baseras på ett förhållningssätt som är nära, nyfiket, nytänkande. Ett undersökande och frågande förhållningssätt är grunden i en lärande organisation Vi tar vara på varandras erfarenheter och kompetenser i förtroendefulla relationer.

#hållbartlärande

Vi på Kvibergsskolan vill ha trygga och motiverade elever som får rätt utmaningar och vi har därför alltid elevernas lärande i centrum. Vi har ett tematiskt arbetssätt och vi tar tillvara på lärmiljöernas möjligheter och planerar vår verksamhet utifrån de fyra hörnstenarna kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande. På Kvibergsskolan tränar vi dessa viktiga förmågor för att möta utmaningar i en allt mer digitaliserad värld.


Skolans arbetssätt, organisation och lärmiljöer gestaltar detta i sitt kulturskapande. Detta innebär också att du inte självklart känner igen dig om du jämför med den skola du själv gick i på 1900-talet, eller med andra skolor.

Ett val av Kvibergsskolan är också ett val att visa oss tillit och ge oss förtroende att utifrån professionella bedömningar undervisa, vägleda barnen/eleverna och organisera en hållbar skola för varje elev.