Kvibergsskolan F-3

Vår skola

Kvibergsskolan är en skola som ger eleverna en bra möjlighet att kunna verka i, och påverka sin framtid. Det innebär att skolan är en del av det digitaliserade samhället med en allt snabbare utvecklingstakt.

Kvibergsskolan består av sex arbetslag:

  • lågstadiet Mega och Giga med cirka 215 elever
  • mellanstadiet Alfa och Beta med cirka 315 elever
  • högstadiet Delta och Gamma med cirka 315 elever. 

Kvibergsskolan ska ge de kunskaper och den trygga bas som eleverna behöver för att få de kunskaper och förmågor som krävs av ett nutida samhälle.

Vi erbjuder

  • En pedagogik som stimulerar till aktivitet och tar tillvara de digitala verktygens möjlighet att stärka resultaten och öka lusten att lära.
  • Läsning varje dag
  • En trygg miljö där olikheter berikar och individuella behov tillgodoses. Våra basrum och grupper har olika storlekar beroende på vad som ska läras. Våra olika lärytor stödjer olika sätt att tillägna sig kunskaper och träna förmågor.
  • 10 goda vanor - ett forskningsbaserat koncept som fokuserar på effektiv hjärnhälsa och ger kunskap och verktyg för en vässad vardag.
  • En kultur som tar ansvar för vår miljö och varandra; "Vi vill varandra väl och gör varandra bra”.

Värdegrund

Genom förtroendefulla relationer arbetar vi för att skapa en god lärande organisation och tar vara på varandras erfarenheter och kompetenser med ett nyfiket och professionellt förhållningssätt. På Kvibergsskolan har vi en stark tilltro till att alla elever gör rätt om de kan, därför har vi endast en regel: Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra.  

#hållbartlärande

Vi på Kvibergsskolan vill ha trygga och motiverade elever som får rätt utmaningar och vi har därför alltid elevernas lärande i centrum. Vi har ett tematiskt arbetssätt och vi tar tillvara på lärmiljöernas möjligheter och planerar vår verksamhet utifrån fyra delar: kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande. På Kvibergsskolan tränar vi dessa viktiga förmågor för att möta utmaningar i en allt mer digitaliserad värld.


Ett val av Kvibergsskolan är också ett val att visa oss tillit och ge oss förtroende att utifrån professionella bedömningar undervisa, vägleda eleverna och organisera en hållbar skola för varje elev.