#hållbarttillsammans


Kvibergsskolan skapar förutsättningar för elevernas lärande och demokratiska utveckling genom att arbeta med trygghet, gemenskap, självständighet och att möta eleven på individ och gruppnivå.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På Kvibergsskolan prioriterar vi arbetet med trygghet och trivsel. Skolan har ett trygghetsteam som arbetar med de ärenden som kommer in.

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som finns publicerad på Hjärntorget. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha planen på något annat vis.  

Ordningsregler

Vi har bara en regel: Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra. 

I detta ingår integritet och respekt. Det handlar om att lära sig vara i balans, något vi behöver få träna på att vara. Vi tänker också “Det här har jag aldrig gjort förut, så det kan jag säkert!”. En given utgångspunkt för oss är även att närvarande vuxna bestämmer – och har både ansvar och mandat att fatta de beslut som olika situationer kräver.

En överlevnadsregel - utifrån huvudregeln

Det är strängeligen förbjudet att ta med nötter till skolan. Vi vill varandra väl och det finns elever med allvarliga allergier. Av samma anledning undviker vi som vistas i skolan parfym.

Vi tränar gynnsamma förhållningssätt mer än vi sätter upp detaljerade regler, men är också tydliga med hur vi vill ha det tillsammans, liksom att närvarande vuxna bestämmer. I odlandet av ansvarskulturen är din roll som förälder väldigt viktig. Känner du oro eller ifrågasätter det vi gör är det viktigt att du förmedlar det till oss istället för att föra över den känslan på ditt barn. Vi har samma mål – att det ska gå bra för ditt barn – och vi kommer mycket längre när vi arbetar tillsammans mot detta mål.

Som förälder gör du ditt barn en stor tjänst om du läser för och/eller med hen varje dag. För samtal och dialog! Peppa hen inför skolan, som något att se fram emot, med massor av nyfiket lärande, nya kompisar och engagerad personal.

Framgångsfaktorer – gynnsamma förhållningssätt

För att lyckas med vårt uppdrag enligt Skollag och Läroplan behöver ni som föräldrar:

Lämna barn som är mätta, utvilade, i tid och som har med sig kläder efter väder.

Har man svårt att få i sig frukost på morgonen får man gärna ta med och äta på skolan, en förmiddagsfrukt kan ibland vara bra. Har man inte sovit på natten så lär man sig mindre, här finns gott om evidens och beprövad erfarenhet

Fråga ditt barn var den lärt, tränat på och utvecklat i skolan och hur den bidragit till “Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra”. Oavsett svar så ger frågan en riktning och fokus.

Ge oss ert mandat att undervisa och tillrättavisa era barn. Utgå från att vi har en tanke med allt vi gör och att vi gör det för barnets bästa. När ni tycker vi gjort något konstigt eller felaktigt så tar ni förstås upp det direkt med oss.

Vi kan och ska inte uppfylla alla önskemål men kommer att lyssna och föra dialog, utifrån styrdokumentens uppdrag. Fråga oss hellre än att tyst undra. Tala med oss istället för om oss.

Uppmärksamma gynnsamma förhållningssätt, exempelvis försök och engagemang än mer än uppnådda resultat.

Även här finns gott om forskning som visar på vikten av att gynnsamma förhållningssätt utvecklas – och dessa utvecklas bäst genom att de uppmärksammas och görs medvetna.