HBTQI-Certifierade


Kulturlagrets ungdomsverksamhet arbetar med HBTQI frågor.

Kulturlagrets mål är att ständigt utöka vår kunskap och medvetenhet kring HBTQI-frågor, samt att aktivt arbeta med dessa ämnen i vårt dagliga arbete. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö där deltagare, medarbetare och samarbetspartners känner sig bekväma oavsett sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

All personal får utbildning direkt via RFSL samt går kontinuerligt på kurser och workshops för att hålla oss uppdaterade inom ämnet.

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.