Om Kulturlagret


Kulturlagret är ingången för dig som är över 16 år och har en idé om ett kulturarrangemang eller projekt. Här kan du läsa allt om vad vi står för och hur vi kan hjälpa dig.

Kulturlagret är en möjlighet för dig som är över 16 år och vill utöva kultur. Det kan vara LAN eller loppis, konsert eller teater, filmvisning eller utställning - eller något helt annat. 

Hos Kulturlagret finns kompetens, kontakter, lokaler och utrustning. Kom till oss så hjälper vi dig vidare och framåt. 

Kulturlagret består av tre delar

Ungdomssatsningen

Första delen är Centrums ungdomssatsning. Den finns till för att tillsammans med ungdomar identifiera och skapa nya vettiga och efterfrågade alternativ för åldersgruppen 16 år och uppåt. Kulturlagret vill ge plats för konkurrenskraftiga alternativ under helger och kvällar och stärka ungdomarnas initiativtagande. 

Unga erbjuds att producera och driva egna kulturaktiviteter där utgångspunkten alltid är den unges idéer och behov. De möjligheter som erbjuds ska inte begränsas av enskilda lokaler eller administrativa gränser.

Utbildning

I utbildningsdelen finns ett samarbete med YRGO, Högre yrkesutbildning i Göteborg. I samarbetet får YRGO en plats att färdighetsträna sina elever på teater, event och scenteknikutbildningen. Det ger Kulturlagret dels tillgång till ljustekniker, dels möjlighet för Kulturlagrets deltagare att få en inblick i branschen.

Kulturlagret driver också en kostnadsfri projektledarutbildning. Unga som kommer till Kulturlagret för att arrangera eller driva ett projekt kan genom utbildningen få de grundläggande verktygen och kunskaperna för att själva kunna hålla i taktpinnen. I kursen ingår ledarskap, projektorganisation, ekonomi, produktionsarbete, marknadsföring samt säkerhet.

Utveckling av kulturverksamhet i Centrum

För att utvidga den kulturella arenan för ungdomar arbetar Kulturlagret även med andra kulturverksamheter i Centrum. Det har resulterat i exempelvis stadsdelsfestivalen Action i Parken och Kulturkrock, ett samarbete med flera städer som ger unga kulturutövare möjlighet att turnera utanför hemstaden.

Förhållningssätt och idé

Kulturlagret bygger på tillgänglighet, inkludering och social hållbarhet. För det krävs ett inkluderande förhållningssätt, ett gott bemötande och en välkomnande miljö. Med ledord som gemenskap, positiv förväntan och möjlighet att påverka som grund ska Kulturlagret bidra till ökad social hållbarhet.

Kulturlagrets värdegrund, eller inställning, handlar om att se varje individ som fullt kapabel och kunnig att hantera sina drömmar och önskningar. Handledning och coachning sker med förtroende och tillit utifrån varje individs behov. Att känna delaktighet är ett grundläggande socialt behov hos människor. Ungdomar som är delaktiga mår bättre, får lättare att hantera motgångar och utvecklas i en positiv riktning.

Kulturlagrets verktygslåda

Kompetens

Kulturlagret har erfaren och kompetent personal som arbetar coachande. Många olika spetskompetenser finns hos de samarbetspartners Kulturlagret arbetar med, vilket skapar ytterligare möjligheter för unga.

På Kulturlagret arbetar idag ungdomskonsulenter, kulturproducenter, verksamhetsutvecklare och ungdomshandledare.

Lokaler och teknik

Kulturlagret har professionell utrustning med hög kvalitet och ändamålsenliga lokaler, allt för att kunna erbjuda förhållanden som är konkurrenskraftiga, attraktiva och i nivå med andra kulturarenor.

Samverkan och nätverk

Kulturlagret arbetar aktivt i samverkan och kontaktnät med olika intressenter, för att kunna ta del av och använda annan kompetens och andra resurser. På det sättet kan verksamheten möta flera olika behov hos de unga.

Historia

I slutet av 1990-talet fanns det ont om alternativ och kommunalt stöd för ungdomar över 16 år inom fritidsverksamheten. Bland annat upplevdes inte fritidsgårdarna som ett alternativ av unga i gymnasieåldern. Göteborgs Stad skapade då resursnämndsuppdraget Ungdomssatsningen. Ungdomssatsningen fick i uppdrag att tillsammans med ungdomar skapa nya alternativ för åldersgruppen 16 - 20 år.

Arrangemang var en efterfrågad verksamhet, och Centrum fick tidigt ett särskilt uppdrag att arbeta med unga arrangörer för att ta fram alternativa, trygga och säkra arrangemang i city.  2010 flyttade stadsdelsförvaltningarna Centrum och Majorna-Linnés ungdomssatsningar ihop på Djurgårdsgatan 29. Det gemensamma namnet blev Arena 29.

Med tiden har det blivit tydligt att behoven inte begränsar sig till den tänkta åldersgruppen. Även unga över 20 år vill göra publika arrangemang i staden, och utan plats inom Ungdomssatsningen är de ofta hänvisade till svartklubbar och andra alternativa scener. Det finns en positiv drivkraft i dessa initiativ som går i linje med Göteborg som evenemangsstad, men samtidigt en oro i att de genomförs i otrygga och osäkra miljöer. Genom att bjuda in även dessa initiativ till säkra lokaler, finns en möjlighet att ge det fria kulturlivet mer utrymme.

För att möta den här utvecklingen förändrades inriktningen för Centrums del av ungdomssatsningen något. Centrums del av Arena 29 bytte då namn till Kulturlagret. Majorna-Linnés del finns kvar under namnet Arena 29.

Genom att göra Kulturlagrets lokaler tillgängliga för unga ledare och arrangörer även över 20 år, ges plats för en stor energi och dragkraft vilket också främjar och uppmuntrar den yngre målgruppen. Samtidigt ges Kulturlagret möjlighet att påverka säkerheten och garantera alkohol- och drogfria aktiviteter.

Ungdomar och unga vuxna är en drivande kraft inom det fria kulturlivet i Göteborg. Genom att vara flexibla, tillåtande och kunna bjuda in till ett säkert och hållbart klimat skapas en positiv utveckling för unga i staden.